Küpsiste poliitika

Veebilehel on kasutatud küpsiseid. Kasutame küpsiseid veebilehe üldiseks toimimiseks, statistikaks, sisu personaliseerimiseks ning turunduseks.

Selle veebiküpsiste teatise (edaspidi: Veebiküpsiste Teatis) eesmärgiks on anda teavet veebiküpsiste kasutamise kohta veebilehtedel www.olybet.tv (edaspidi: Veebilehed), mis kuuluvad OB Holding 1 OÜ (edaspidi: OBH või me), ning selgitada veebiküpsiste rolli teile parema, kiirema ja turvalisema kasutajakogemuse pakkumiseks nimetatud Veebilehtede külastamisel.

Juhime tähelepanu, et antud Veebiküpsiste Teatis on Olybeti Veebilehtede Isikuandmete Kaitse Teatise osa. Teatises kasutatud suure algustähega mõistete, mille määratlust antud Teatises toodud ei ole, tähendus tuleneb Olybeti Veebilehe Privaatsuspoliitikast.

Veebiküpsis on väikesemahuline tähtedest ja numbritest koosnev fail, mille meie Veebileht palub teie veebilehitsejal teie arvutisse või mobiilseadmesse salvestada. Veebiküpsiste salvestamine võimaldab meil saada teavet selle kohta, kuidas te meie Veebilehti kasutate eemärgiga  koguda kasutajateabe statistikat ning pakkuda teile parimat võimalikku Veebilehtede külastamise kogemust. Veebiküpsisteta ei oleks kõik  Veebilehtede funktsionaalsused kasutatavad. Kestusest tulenevalt jaotatakse veebiküpsised püsivateks ja seansiveebiküpsisteks. Püsivad veebiküpsised jäävad teie seadmesse, kuni nende kehtivus lõppeb või te need kustutate. Seansiveebiküpsised kustuvad kohe, kui te veebisirvija sulgete (ja seega sirvimise seansi lõpetate).

Juhime tähelepanu sellele, et juhul kui olete oma seadmel aktiveerinud IP-anonümiseerimise, aga annate nõusoleku Google Analyticsi statistika veebiküpsiste kasutamiseks, siis kärbitakse teie IP-aadress Euroopa Liidu liikmesriigi või teiste Euroopa Majanduspiirkonna riikide alal. Ainult erandjuhtudel edastatakse kogu IP-aadress esmalt Google LLC Ameerika Ühendriikides asuvasse serverisse ning kärbitakse alles seal. IP-aadressi, mille teie veebisirvija Google Analyticsile edastab, ei seostata muude Google’i säilitatavate andmetega.

Juhime tähelepanu sellele, et kui otsustate veebiküpsiste kasutamiseks antud nõusoleku tagasi võtta, siis ei pruugi Veebilehtede teatud funktsioonid korrapäraselt toimida ning te ei pruugi Veebilehtede teatud osadele juurde pääseda.

Veebisirvija seaded. Te võite nõusolekut muuta või selle tagasi võtta veebisirvija seadete kaudu. Kui te enam ei soovi veebiküpsiseid kasutada, võite kasutada oma veebisirvija seadeid, et veebiküpsiste kasutamisega nõustuda, sellest keelduda või veebiküpsised kustutada. Samuti võite veebisirvija seadistada veebiküpsiste kasutamisest alati keelduma ning teile kuvatakse teade, kui veebiküpsise kasutamist pakutakse. Rohkem teavet veebiküpsiste kohta, sealhulgas veebisirvija seadete abil veebiküpsiste kasutamise kontrollimise kohta, leiate veebilehelt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas enimlevinud veebisirvijates veebiküpsiste eelistusi muuta, leiate siit:

Microsoft Internet Explorer (IE)

Google Chrome

Firefox

Safari

Opera

Kõigi veebilehtede puhul Google Analyticsi läbi viidavast jälgimisest loobumiseks külastage veebilehte: .

OBH on õigus Veebiküpsiste Teatist aeg-ajalt muuta, et selles kajastuksid Veebilehtedel tehtud muudatused. Soovi korral võite Teatist perioodiliselt kontrollida, et muudatustega kursis olla.

Teie nõusolek kehtib järgmistele domeenidele: www.olybet.tv